Çözümler

BİLGİ İŞLEM ENVANTER YÖNETİMİ

Envanterin doğru takip edilebilmesi IT yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Mevcut yazılım, ve donanım envanterinizin doğru raporlanması, değişikliklerin izlenmesi ve yönetilmesi;

gibi faydalar sağlamaktadır. Geliştirdiğimiz çözümümüz ile bu zorlukların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.

ENVANTER YÖNETİMİNDEKİ ZORLUKLAR

ÇÖZÜMÜMÜZ

ALTYAPI İZLEME VE YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ

İş yükleri, uygulamalar ve diğer altyapı sistemlerinizde yaşanabilecek sorunları, performansta düşüşe yol açan etkenleri ve bu sistemlerin güvenliğini tehlikeye sokacak zafiyetleri geliştirdiğimiz paket çözümler ile sizin için uygulayarak daha sağlıklı bir BT yönetim imkanı sunuyuruz.

Uygulayacağımız izleme ve yönetim çözümü ile altyapınızın sağlık kontrolü düzenli aralıklarla değerlendirilir.

Değerlendirme sonuçlarına göre öncelik sırası dikkate alınarak gereken aksiyonlar listelenir.

Riski ve sağlık sorunlarını daha hızlı yorumlayıp kolayca aksiyon alabilmek için 6 farklı odakta sonuçları görüntüleyebilirsiniz.