License Consultancy

CloudCan Inventory and Licence Manager

Envanter Yönetimi Nedir?

Envanter Yönetimi, belirli bir ağa bağlı veya tek başına çalışan donanım ve yazılımların envanterinin çıkartılması, izlenmesi yoluyla envanter hizmetlerinin etkin şekilde yönetilmesi, BT maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların bütünüdür.

Envanter Yönetiminin Temel Kurulları
 • Var olan envanterin doğru raporlaması, izlenmesi ve değişikliklerin yönetilebilmesi
 • Yüksek fayda düşük maliyet prensibiyle ihtiyaca yönelik doğru envanteri edinebilmek
 • Yönetim maliyetleri fayda maliyetlerini geçtiğinde envanteri emekli etmek
 • Kurum politikalarına uyumlu lisanslama ve sözleşme yenilemeleri için gerekli bilgileri edinebilme
Envanter Yönetim Zorlukları
 • Yüklenen yazılımlar takip edilemiyor.
 • Donanım envanterlerindeki değişikliklerden haberdar olunamıyor.
 • Kullanılamayan envanterler belirlenemiyor.
 • Edinilen yazılım lisanslarının ne kadar kullanıldığı ölçülemiyor.
Manuel Envanter Yönetiminin Dezavantajları
 • Öngörülemeyen yazılım bütçelerine neden olur.
 • Güvenlik açıklarına sebep olur.
 • Yazılım güncellenmelerini yönetmek karmaşık hale gelir.
 • KVKK/GDPR ve ISO27001 gibi standarlara uyumları zorlaştırır.
 • Bilgi işlem yönetim maliyetlerini arttırır.
 • Sistemde yavaşlamalara sebep olur.

Envanter Yönetiminin Hedefleri

Yazılım envanterinin aktif olarak raporlanabilmesi önemlidir. Ayrıca işletim sistemi, yazılım, donanım analizi yapılması ve lisans uygunluğunun kontrol edilebilmesi önemli amaçlardan biridir. Böylece maliyetler düşürülürken verimlilik artırılabilir. Yasal ve lisanslı yazılım kullanımı sistem güvenlik seviyesini yükseltir.

Çözümlerimiz

CloudCan Inventory Manager (Yazılım Envanter Yönetimi)

Ağa bağlı bilgi işlem yazılım ve donanım envanterinin toplanması
Değişikliklerin günlük takibi ve raporlanması
Geçmişe yönelik envanter değişimi görebilme
Etkin envanter yönetimine yönelik iş zekası
Yazılım ve donanım değişikliklerinin periyodik olarak raporlanması
Kullanılmayan yazılımların tespit edilebilmesi
Office 356 kullanım raporları

CloudCan License Manager (Lisans Yönetim Danışmanlığı)

3 ayda bir lisanslama danışmanlığı
Lisans maliyet risklerinin periyodik olarak raporlanması
Yazılım lisans maliyetlerini düşürme amaçlı danışmanlık
Lisansların konsolidasyon ve optimizasyonu
Değişen lisanslama politikalarına uyum sağlanması
Bulut servislerine geçiş danışmanlığı (Microsoft Azure, Microsoft 365)

Referanslar